Pomiary elektryczne

Pomiary Elektryczne

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu przeglądów i pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Szeroki zakres usług wykonujemy z należytą starannością i dokładnością przez wykwalifikowaną kadrę z niezbędnymi uprawnieniami na terenie Warszawy i okolic. Od pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznej przez przeglądy rozdzielni elektrycznych, instalacje odgromowe do pomiarów oświetlenia. Realizowane pomiary wykonywane są zgodnie z normą PN-HD60364-6:2016-07 atestowanymi i certyfikowanymi urządzeniami wiodącej marki Sonel.

Pomiary elektryczne w Warszawie

Wykonujemy Pomiary Elektryczne w:

– Biurach
– Mieszkaniach
– Domach jedno rodzinnych
– Domach wielorodzinnych (bloki, bliźniaki)
– Lokalach usługowych (restauracje, sklepy, galerie handlowe)
– Budynkach Użyteczności Publicznej (szpitale, urzędy, szkoły, uczelnie)
– Budynkach o przeznaczeniu technicznym (magazyny, hale produkcyjne, warsztaty)

Rodzaje Pomiarów wykonywanych przez nas na terenie Warszawy i okolic

Pomiary Odbiorcze Instalacji

Wykonujemy wymagane prawem pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych. 

Pomiary Okresowe 5-cio Letnie

Wykonujemy wymagane prawem pomiary okresowe 5-cio letnie. 

Pomiary Oświetlenia Awaryjnego

Wykonujemy pomiary oświetlenia awaryjnego.

Pomiar Oświetleń Ewakuacyjnych

Wykonujemy pomiary oświetlenia ewakuacyjnego. 

Oświetlenie Stanowiska Pracy

Wykonujemy pomiary oświetlenia stanowisk pracy. 

Pomiar Instalacji Odgromowej

Pomiary instalacji odgromowej oraz pomiary rezystancji instalacji odgromowej

Wyłącznik Różnicowo-Prądowy

Wykonujemy pomiar czasu oraz pomiar prądu upływu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego

Wyłącznik Przeciwpożarowy

Dokonujemy sprawdzenia zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

Ochrona Przeciwporażeniowa

Wykonujemy pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania / pomiar impedancji pętli zwarcia)

Pomiar Rezystancji Izolacji

Wykonujemy pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary Urządzeń Elektrycznych

Wykonujemy pomiary bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

Inne Pomiary

Jeżeli chcesz, żebyśmy wykonali dla Ciebie inne pomiary elektryczne po prostu zadzwoń. 

Pomiary elektryczne w Warszawie

Dlaczego należy wykonywać pomiary elektryczne? 

Pomiary elektryczne należy wykonywać w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom instalacji oraz całego budynku. Ponadto obowiązek przeprowadzania pomiarów elektrycznych nakłada na właściciela lub zarządcę budynku ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) dzieląc je na dwa rodzaje:
– pomiary elektryczne odbiorcze
– pomiary elektryczne okresowe (5-cio letnie)

Kiedy wykonuje się pomiary elektryczne odbiorcze? 

Pomiary elektryczne odbiorcze wykonuje się po ukończeniu montażu nowej instalacji elektrycznej, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji jak również po każdorazowej jej modernizacji.

Kiedy wykonuje się pomiary elektryczne okresowe?

Pomiary elektryczne okresowe wykonuje się co najmniej raz na 5 lat by zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej. Niezbędne jest również do wypełnienia warunków ubezpieczenia nieruchomości w przypadku wypłaty odszkodowania.

Każde pomiary zakończone są niezbędną dokumentacją wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentację dostarczamy do Państwa w wersji papierowej oraz elektronicznej.

inż. Adrian Szewczyk

inż. Adrian Szewczyk

Zapraszam do kontaktu

Napisz:

biuro@dobrava.pl

Zadzwoń:

+48 531 600 518

Zaufali nam:

Zadzwoń teraz